Årets kunstneriske bedrift / Artistic Achievement

Prisen for årets kunstneriske bedrift går til det spil, som har vist mest kunstnerisk mod og som har udforsket spil som en ekspressiv kunstform. Det er spillet – og dermed hele holdet bag spillet – der hædres.

The award for Artistic Achievement is presented to the one Danish game, which showed the most artistic guts in showcasing games as an expressive artform in the past year.