Bedste lyddesign / Best sound design

Prisen for bedste lyddesign går til det mest sammenhængende, udtryksfulde og håndværksmæssigt bedste lyddesign på et dansk spil. Det er lyddesigneren – den eller de personer, der har stået for det lydmæssige design af spillet – der hædres.

The award for Best Sound goes to the most coherent, expressive and all out best audio design and music in a Danish game from the past year. The award can be won by either teams or individuals.