Bedste visuelle design / Best visuals

Prisen for bedste visuelle design går til den mest sammenhængende, udtryksfulde og alt i alt bedste visuelle design af et dansk spil. Prisen går til den eller de personer, som har stået for det visuelle design af spillet.

The award for Best Visuals goes to the most coherent, expressive and all out best visual design in a Danish game. The award can be won by either teams or individuals.