Kategorier

Bedste debut / Best debut

Prisen til Bedste Debut anerkender det allerførste spil udgivet af et nyt dansk studie.

The award for Best Debut recognizes the very first game released by a new Danish studio.

Bedste visuelle design / Best visuals

Prisen for Bedste Visuelle Design går til den mest sammenhængende, udtryksfulde og alt i alt bedste visuelle design af et dansk spil.

The award for Best Visuals goes to the most coherent, expressive and all out best visual design in a Danish game.

Bedste lyd / Best audio

Prisen for Bedste Lyd går til den mest sammenhængende, udtryksfulde og håndværksmæssigt bedste lyd i et dansk spil.

The award for Best Audio goes to the most coherent, expressive and all out best audio experience in a Danish game.

Bedste spildesign / Best game design

Prisen for Bedste Spildesign går til det mest sammenhængende, udtryksfulde og bedste spildesign i et dansk spil.

The award for Best Game Design goes to the most coherent, expressive and all out best game design in a Danish game.

Årets tekniske bedrift / Technical achievement

Prisen for Bedste Tekniske Bedrift går til den bedste, mest kreative eller overraskende tekniske løsning i et dansk spil.

The award for best technical achievement goes to the best, most creative, or innovative technical solution in a Danish game.

Bedste undervisningsspil / Best educational game

Bedste Undervisningsspil går til det bedste danske spil, der har uddannelse som hovedformål.

The Educational Award goes to the best Danish game in which the main purpose is education.

Årets spil / Game of the Year

Det bedste danske spil. Ganske enkelt.

Simply the best Danish game of the year by all means.