Kategorier

Bedste debut / Best debut

Prisen til Bedste Debut anerkender det allerførste spil udgivet af et nyt dansk studie.

The award for Best Debut recognizes the very first game released by a new Danish studio.

Bedste visuelle design / Best visuals

Prisen for Bedste Visuelle Design går til den mest sammenhængende, udtryksfulde og alt i alt bedste visuelle design af et dansk spil.

The award for Best Visuals goes to the most coherent, expressive and all out best visual design in a Danish game.

Bedste lyd / Best audio

Prisen for Bedste Lyd går til den mest sammenhængende, udtryksfulde og håndværksmæssigt bedste lyd i et dansk spil.

The award for Best Audio goes to the most coherent, expressive and all out best audio experience in a Danish game.

Bedste spildesign / Best game design

Prisen for Bedste Spildesign går til det mest sammenhængende, udtryksfulde og bedste spildesign i et dansk spil.

The award for Best Game Design goes to the most coherent, expressive and all out best game design in a Danish game.

Årets tekniske bedrift / Technical achievement

Prisen for Bedste Tekniske Bedrift går til den bedste, mest kreative eller overraskende tekniske løsning i et dansk spil.

The award for best technical achievement goes to the best, most creative, or innovative technical solution in a Danish game.

Årets spil / Game of the Year

Det bedste danske spil. Ganske enkelt.

Simply the best Danish game of the year by all means.