Kategorier

Bedste showcase / Best showcase

Prisen for årets bedste showcase går til et ikke-kommercielt spil – demo-spil, prototyper, spil der er udviklet under gamejams eller som et studieprojekt – og vinderen er det spil, der gør sig bemærket med både talent, kreativitet, spiloplevelse samt håndværksmæssig kunnen. Prisen går til spillet og det er hele teamet bag spillet, der hædres.

This award goes to a non-commercial game developed by either a group or an individual. The games in this category are student games, demos, prototypes or games developed during Game Jams. The winner of “Showcase” is a game, that showcases the most talent, the coolest creativity and the best playable presentation of skill and craftmanship.

Bedste visuelle design / Best visuals

Prisen for bedste visuelle design går til den mest sammenhængende, udtryksfulde og alt i alt bedste visuelle design af et dansk spil. Prisen går til den eller de personer, som har stået for det visuelle design af spillet.

The award for Best Visuals goes to the most coherent, expressive and all out best visual design in a Danish game. The award can be won by either teams or individuals.

Bedste lyddesign / Best sound design

Prisen for bedste lyddesign går til det mest sammenhængende, udtryksfulde og håndværksmæssigt bedste lyddesign på et dansk spil. Det er lyddesigneren – den eller de personer, der har stået for det lydmæssige design af spillet – der hædres.

The award for Best Sound goes to the most coherent, expressive and all out best audio design and music in a Danish game from the past year. The award can be won by either teams or individuals.

Bedste spildesign / Best game design

Prisen for bedste game design går til det mest sammenhængende, udtryksfulde og bedste spildesign i et dansk spil. Prisen går til spildesigneren – den eller de personer, der har stået for spildesignet.

The award for Best Design goes to the most coherent, expressive and all out best game design in a Danish game. The award can be won by either teams or individuals.

Årets tekniske bedrift / Technical achievement

Prisen for bedste tekniske bedrift går til den bedste, mest kreative eller overraskende tekniske løsning i et dansk spil. Prisen går til spillets tekniske hold.

The award for best technical achievement goes to the best, most creative or innovative technical solution in a Danish game. It is awarded to the technical team.

Bedste undervisningsspil / Educational Award

Prisen for bedste undervisningsspil går til det spil, der både kreativt og pædagogisk har gjort sig bemærket i løbet af året. Spillet skal både være spilmæssigt ambitiøst og udnytte spilmediet optimalt i en undervisningsmæssig sammenhæng. Det er spillet og dermed hele holdet bag spillet, der hædres.

The Educational Award goes to a Danish game that has utilized the qualitites of gaming in an educational context. The award is presented to the entire team behind the game.

Årets kunstneriske bedrift / Artistic Achievement

Prisen for årets kunstneriske bedrift går til det spil, som har vist mest kunstnerisk mod og som har udforsket spil som en ekspressiv kunstform. Det er spillet – og dermed hele holdet bag spillet – der hædres.

The award for Artistic Achievement is presented to the one Danish game, which showed the most artistic guts in showcasing games as an expressive artform in the past year.

Bedste Dansksprogede spil / Best Danish Language Game

Prisen for bedste dansksprogede spil går til årets bedste spil med dansk tekst og/eller tale uanset platform, genre eller målgruppe. Det er spillet og dermed hele holdet bag spillet, der hædres.

The Award for Best Danish Language Game is presented to the team behind an exceptional game with Danish text and/or speech.

Årets spil / Game of the Year

Det bedste danske spil. Ganske enkelt.

Simply the best Danish game of the year by all means.