Om SpilPrisen

Spilprisen er Producentforeningens årlige hyldest til de bedste danske computerspil inden for en række kategorier.

Der er nu lukket for indstillinger til Spilprisen 2018. Spilprisen 2019 afholdes 7. maj

Et spil kan komme i betragtning til Spilprisen 2018, hvis følgende kriterier opfyldes:

Der skal være tale om et computerspil/digitalt spil
Spillet skal være produceret af en dansk virksomhed
Spillet skal være udgivet i 2017
Spillet skal stilles til rådighed for juryen

Spilprisen er en hyldest til de bedste, mest kreative og nytænkende danskudviklede computerspil.
Spilprisen er branchens egen pris. Det er kollegerne og konkurrenterne, der på et fagligt grundlag honorerer det bedste fra årets produktion af interaktive digitale spil.
Spilprisen er en anerkendelse af, at spil er en kreativ og legende kulturform.

Første gang Spilprisen blev uddelt var i 2013. Se de nominerede og vinderne fra tidligere år her:
2013 - nominerede - vindere
2014 - nominerede - vindere
2015 - nominerede - vindere
2016 - nominerede - vindere
2017 - nominerede - vindere
2018 - nominerede - vindere

Juryen, som udpeges af Spilprisens Executive Board, udvælger de nominerede blandt danske spil fra året før. Vinderne udvælges af juryen på baggrund af de nominerede, og hyldes ved prisuddelingen i København.

Spilprisens Executive Board: Rune Dittmer (Flashbulb), Tim Garbos (Triband), Forest Swartout Large (IO), Kristian Bang Nørgaard (Funday Factory) og Kirstine Askholm (Playdead)

In English:
Spilprisen is The Danish Producers' Association's annual tribute to the best Danish digital games in a number of categories.

Spilprisen 2019 will be held 7 th. of May

A game may be considered for Spilprisen 2018 if the following criteria is met:

It has to be a computergame/digital game
The game must be produced by a Danish company
The game must have been released in 2017
The game must be available to the jury

Spilprisen is a tribute to the best, most creative and innovative Danish games.
Spilprisen is the industry's own award. It is awarded by the peers on professional merits.
Spilprisen is a recognition that games are a creative and playful form of culture.

Spilprisen has existed since 2013. See the nominees and winners from the previous years here:
2013 - nominees - winners
2014 - nominees - winners
2015 - nominees - winners
2016 - nominees - winners
2017 - nominees - winners
2018 - nominees - winners

The jury appointed by Spilprisens Executive Board selects the nominees among all Danish games published the year before. The winners are selected by the jury on this basis and will be celebrated at the award show in Copenhagen.

Spilprisens Executive Board: Rune Dither (Flashbulb), Tim Garbos (Triband), Forest Swartout Large (IO), Kristian Bang Nørgaard (Funday Factory) and Kirstine Askholm (Playdead).