SPILPRISENS EXECUTIVE UDVALG 2019 ER I GANG:

Udvalget består i år af:

- Jens Peter Kurup, Crey
- Tim Garbos, Triband
- Forest Swartout Large, IO
- Emil Kjæhr, Funday Factory
- Kirstine Askholm, Playdead

Velkommen til Jens Peter Korup og Emil Kjæhr, som i år er nye i Executive udvalget.

Executive udvalget er alle en aktiv del af spilbranchen. De udpeger juryen, der skal vurdere de indstillede spil, de tager stilling til, hvilke kategorier der skal være ved Spilprisen 2019 og de udstikker retningen for Spilprisen 2019, så det afspejler udviklingen i branchen. Netop derfor har executive udvalget i år valgt at tilføje en ny kategori: Bedste Live Game/Best Live Game:

INDSTILLINGER TIL SPILPRISEN 2019 ER ÅBNET

Det er nu muligt at indstille dit spil til Spilprisen 2019, og vi lukker for indstillinger fredag den 22. februar.

Du kan indstille dit spil her: https://spilprisen.provector.dk/indstiller.aspx

Om spilprisen:
Et spil kan komme i betragtning til Spilprisen, hvis følgende kriterier opfyldes:

- Der skal være tale om et computerspil/digitalt spil
- Spillet skal være produceret af en dansk virksomhed
- Spillet skal være udgivet i 2018
- Spillet skal stilles til rådighed for juryen

Spilprisen er en hyldest til de bedste, mest kreative og nytænkende danskudviklede computerspil.
Spilprisen er branchens egen pris. Det er kollegerne og konkurrenterne, der på et fagligt grundlag honorerer det bedste fra årets produktion af interaktive digitale spil.
Spilprisen er en anerkendelse af, at spil er en kreativ og legende kulturform.

In English:
THE SPILPRISEN EXECUTIVE COMMITTEE 2019:

The members of the executive committee this year are:

- Jens Peter Kurup, Crey
- Tim Garbos, Triband
- Forest Swartout Large, IO
- Emil Kjæhr, Funday Factory
- Kirstine Askholm, Playdead

Please, welcome Jens Peter Kurup and Emil Kjæhr as new members of the executive committee.

All members are an active part of the gaming industri. They appoint the jury members, they decide this years categories and they provide guidelines for this years Spilprisen making sure that is corresponds with the development in the business. The executive committee has therefore decided to a new category: Bedste Live Game/Best Live Game:

YOU CAN NOW SUBMIT YOUR GAME TO SPILPRISEN 2019

Our website is open for submissions until Friday the 22nd of February. Spilprisen 2019 will be held 7th of May

You can submit your game here: https://spilprisen.provector.dk/indstiller.aspx

About Spilprisen:

A game may be considered for Spilprisen if the following criteria is met:

- Is has to be a computergame/digital game
- The game must be produced by a Danish company
- The game must have been released in 2018
- The game must be available to the jury

Spilprisen is a tribute to the best, most creative and innovative Danish games.
Spilprisen is the industry's own award. It is awarded by the peers on professional merits.
Spilprisen is a recognition that games are a creative and playful form of culture.
Spilprisen is held on the 17th of April 2018!