Bedste lyd / Best audio

Prisen for Bedste Lyd går til den mest sammenhængende, udtryksfulde og håndværksmæssigt bedste lyd i et dansk spil.

The award for Best Audio goes to the most coherent, expressive and all out best audio experience in a Danish game.