Bedste visuelle design / Best visuals

Prisen for Bedste Visuelle Design går til den mest sammenhængende, udtryksfulde og alt i alt bedste visuelle design af et dansk spil.

The award for Best Visuals goes to the most coherent, expressive and all out best visual design in a Danish game.