Kategorier

Bedste debut / Best debut

Prisen til Bedste Debut anerkender det allerførste spil udgivet af et nyt dansk team eller person.

The award for Best Debut recognizes the very first game released by a new Danish team or individual.

Bedste visuelle design / Best visuals

Prisen for Bedste Visuelle Design går til den mest sammenhængende, udtryksfulde og alt i alt bedste visuelle design af et dansk spil.

The award for Best Visuals goes to the most coherent, expressive and all out best visual design in a Danish game.

Bedste lyd / Best audio

Prisen for Bedste Lyd går til den mest sammenhængende, udtryksfulde og håndværksmæssigt bedste lyd i et dansk spil.

The award for Best Audio goes to the most coherent, expressive and all out best audio experience in a Danish game.

Bedste spildesign / Best game design

Prisen for Bedste Spildesign går til det mest sammenhængende, udtryksfulde og bedste spildesign i et dansk spil.

The award for Best Game Design goes to the most coherent, expressive and all out best game design in a Danish game.

Årets tekniske bedrift / Technical achievement

Prisen for Bedste Tekniske Bedrift går til den bedste, mest kreative eller overraskende tekniske løsning i et dansk spil.

The award for best technical achievement goes to the best, most creative, or innovative technical solution in a Danish game.

BEDSTE LIVE GAME / BEST LIVE GAME

Prisen for Bedste Live Game går til det team der bedst har formået at udnytte og engagere spillerne gennem updates af spillet. Bedste Live Game er et spil, hvor spillerne bliver ved med at vende tilbage efter mere.

The award for Best Live Game goes to recognize the team that has best managed to leverage and engage with their players through updates to their game. Best Live Game is a game where players keep returning for more.

Årets spil / Game of the Year

Det bedste danske spil. Ganske enkelt.

Simply the best Danish game of the year by all means.

Særlige Omstændigheder

Producentforeningen forbeholder sig retten til at nedlægge en eller flere kategorier, hvis der ikke er tilmeldt tilstrækkeligt mange spil til kategorien.

Danish Producers’ Association reserves the right to cancel one or more categories if there are not enough games submitted for the category.