Juryerne 2017

Juryerne for Spilprisen er i fuld gang med at spille og vurdere årets spil. Alle danskudviklede spil fra 2016 kan komme i betragtning, når Spilprisen uddeles til april, og det er juryerne, der nominerer og finder vinderne. I år er der to juryer, idet den generelle jury suppleres af en teknisk jury, der nominerer i de tekniske kategorier.

I den generelle jury sidder:

Jacob Herold
Astrid Mie Refstrup
Søren Kokbøl
Kristín Guðmundsdóttir
Bo Abrahamsen

Den tekniske jury består af:

Mikkel Fredborg
Ask Stenum
Johnni Christensen
Hans Christian Kock
Mogens Hvidtfeldt

Den 15. marts 2017 offentliggør vi, hvem der er nomineret til Spilprisen!

The two juries for Spilprisen are already at work playing and evaluating the games of the year. All Danish games from 2016 are eligible, and the juries both nominate and select the winners. There are two juries this year: To complement the general jury we have appointed a technical jury to nominate in the more technical categories.

The general jury:

Jacob Herold
Astrid Mie Refstrup
Søren Kokbøl
Kristín Guðmundsdóttir
Bo Abrahamsen

The technical jury:

Mikkel Fredborg
Ask Stenum
Johnni Christensen
Hans Christian Kock
Mogens Hvidtfeldt

March 15th 2017 we will publish all the nominees for Spilprisen!