kategori

Det bedste danske spil. Ganske enkelt.

Simply the best Danish game of the year by all means.

Prisen for Bedste Live Game går til det team der bedst har formået at udnytte og engagere spillerne gennem updates af spillet. Bedste Live Game er et spil, hvor spillerne bliver ved med at vende tilbage efter mere.

Prisen for Bedste Tekniske Bedrift går til den bedste, mest kreative eller overraskende tekniske løsning i et dansk spil.

The award for best technical achievement goes to the best, most creative, or innovative technical solution in a Danish game.

Prisen for Bedste Spildesign går til det mest sammenhængende, udtryksfulde og bedste spildesign i et dansk spil.

The award for Best Game Design goes to the most coherent, expressive and all out best game design in a Danish game.

Prisen for Bedste Lyd går til den mest sammenhængende, udtryksfulde og håndværksmæssigt bedste lyd i et dansk spil.

The award for Best Audio goes to the most coherent, expressive and all out best audio experience in a Danish game.

Prisen for Bedste Visuelle Design går til den mest sammenhængende, udtryksfulde og alt i alt bedste visuelle design af et dansk spil.

The award for Best Visuals goes to the most coherent, expressive and all out best visual design in a Danish game.

Prisen til Bedste Debut anerkender det allerførste spil udgivet af et nyt dansk team eller person.

The award for Best Debut recognizes the very first game released by a new Danish team or individual.